Actueel

KBO jaarstukken:

2023: KBO Begroting 2023 Rheden-Rozendaal

2022: KBO Jaarrekening 2022 en balans per 31-12-2022

 

21 November 2023: Algemene Ledenvergadering in Schoonoord, Velp

Zie hieronder de bijlagen:

KBO verslag van ALV

Kerst gedicht

KBO jaarrekening 2023 en begroting 2025

 

9 Oktober 2023: 

Beste KBO leden,
het valt niet mee om alle functies en taken in onze KBO organisatie
ingevuld te krijgen. Daarom zijn wij erg blij met twee aanmeldingen nl 
Ineke Ebbers als lid van de activiteiten commissie en Marleen Buntsma
als potentiële coördinator voor de activiteiten commissie voor de KBO in
samenwerking met de PCBO. Zij vervult dus een brugfunctie tussen bestuur
en activiteiten commissie. Marleen is in feite de opvolger van Rietje
Mars die deze rol jaren lang heeft vervuld. Marleen staat op de agenda
van de ALV van 21-11 om benoemd te worden.

5 Juli 2023: Project Samen Slim Bewegen

Geacht KBO lid. Mocht u interesse hebben in bijgevoegd Programma wilt u
zich dan bij mij schriftelijk opgeven. Mijn e mail adres is
info@berndbonnier.nl of per briefje naar Bernd Bonnier, secretaris KBO
p/a Beekhuizenseweg 53 6881 ac Velp.

Samen Slim Bewegen

26 Juni 2023

Opzegging lidmaatschap KBO-UNIE

 

12 december 2022: Algemene Ledenvergadering, aanwezig 39 leden

De belangrijkste besluiten zijn geweest
1. dat de vergadering instemde met de benoeming van het nieuwe DB bestuur met 38 stemmen voor en 1 tegen.
2. De begroting 2023 met algehele stemmen werd goed gekeurd.
3. Het nieuwe bestuur op zoek gaat naar uitbreiding van het aantal bestuursleden.
4. Het nieuwe bestuur als een van zijn belangrijkste taken ziet de verdere samenwerking met de PCOB die uiteindelijk moet uitmonden in een fusie.
5. Het nieuwe bestuur afscheid heeft genomen van het oude bestuur met een woord van dank en een bloemenhulde. 

 
 

Nieuwsbrief KBO Rheden/Rozendaal

 

Nieuws KBO Gelderland

Zie voor het laatste nieuws de pagina KBO Gelderland

 

Nieuws Unie KBO (KBO-PCOB)

Zie voor het laatste nieuws de pagina Unie KBO (KBO-PCOB)