UNIE KBO (KBO-PCOB)

is de landelijke organisatie van de KBO-PCOB. De taken zijn tweeërlei:

  • het behartigen van de belangen van senioren op landelijk niveau
  • het faciliteren van functies ten behoeve van de provinciale en lokale afdelingen.

Het KBO-PCOB magazine is een uitgave van KBO-PCOB.

Wilt u meer weten over de landelijke organisatie  KBO-PCOB ga dan naar
www.kbo-pcob.nl 
Op de website vindt u een overzicht van actuele onderwerpen van de landelijke organisatie.

 

De kracht van de KBO-PCOB

1. De KBO-PCOB is de representant van een behoorlijke groep mensen. Meer leden betekent een sterkere achterban een een grotere invloed.

2. De KBO-PCOB is een vrijwilligersorganisatie die een uitgebreid activiteitenprogramma uitvoert. Bovendien activeert de KBO-PCOB de participatie van senioren in het maatschappelijke leven.

3. De KBO-PCOB heeft kennis en ervaring in huis en toont betrokkenheid bij het ouderenbeleid.

4. De KBO-PCOB heeft veel contacten met ouderen en weet wat er leeft onder de ouderen. Bovendien heeft de KBO-PCOB de mogelijkheid om de belangen van ouderen te polsen en naar voren te brengen.

5. De KBO-PCOB is een landelijke organisatie en representeert een brede maatschappelijke zelforganisatie van ouderen.

6. De KBO-PCOB is een organisatie die de nodige sociale samenhang, cohesie tussen leeftijdgenoten en burgers in stand houdt.

7 De KBO-PCOB vormt een sociaal netwerk waarop senioren kunnen leunen. Dit is vooral van belang in een tijd van vermaatschappelijking van de zorg.

8. De KBO-PCOB biedt een netwerk op een schaalgrootte die voor senioren herkenbaar en hanteerbaar is, dicht bij huis en laagdrempelig.

9. De KBO-PCOB is een vereniging waarin leden democratische controle uitoefenen op het bestuur en de organisatie..

10. KBO-PCOB is de organisatie waarin ook u zich thuis voelt.

 

KBO Servicelijn

Leden kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid, juridische zaken en pensioen bij een speciaal telefoonnummer terecht. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door ons telefoonteam dat u van een passend antwoord voorziet. Soms is een doorverwijzing beter of meer passend.

KBO Servicetelefoon algemene vragen
030-340 06 55 (maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur)

KBO Juristentelefoon
030-340 06 55 (donderdag van 13.00 tot 15.00 uur)

Pensioentelefoon (woensdag van 13.00 tot 15.00 uur)
030-340 06 55


 

   

KBO-PCOB Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws april 2018