KBO een vrijwilligersorganisatie

De belangenorganisatie voor senioren, KBO, biedt haar leden zinvol vrijwilligerswerk. Landelijk zijn meer dan 25.000 vrijwilligers actief om de doelstellingen van de KBO te realiseren.

Leden, die gebruik makend van hun kennis en ervaring, een zinvolle bezigheid zoeken en zich inzetten als bestuurder of als woordvoerder deelnemen aan de noodzakelijke overleg- en adviescolleges bij de overheid. Leden, die hand- en spandiensten verrichten in het opzetten van opleidings activiteiten, die recreatieve of educatieve bijeenkomsten organiseren of reizen voorbereiden.

Leden die actief zijn bij de uitvoering van al deze activiteiten.

 

Ook bij de afdeling KBO Rheden Rozendaal zijn veel leden actief voor het welzijn van de afdeling en haar leden. Meer dan 60 leden zijn solidair met de doelstelling van de afdeling en staan klaar voor allerlei  noodzakelijke diensten binnen de afdeling. Wij noemen hier onder meer:

  • De leden die zorg dragen voor de gratis verspreiding en bezorging van de KBO-Pcob magazine en de nieuwsbrief van de afdeling.
  • De activiteitencommissie die de ledenbijeenkomsten organiseren, de inleiders of entertainers arrangeren en toezien op de uitvoering van de bijeenkomsten.
  • De redactiecommissie die actuele informatie van de afdeling verzamelt en de maandelijkse Nieuwsbrief samenstelt

Daarnaast zijn er leden die KBO Rheden Rozendaal vertegenwoordigen in de Stichting Cosbo of in de gemeentelijke Overleg- en adviesraden.

Ook zijn er een aantal leden actief als Vrijwillige Ouderenadviseur of als belastinginvulhulp.

 

Bent u solidair met senioren en u  wenst uw kennis en ervaring in te zetten in het belang van senioren of  u zoekt een nieuwe uitdaging dan  klikt u hier voor contact met het bestuur van de afdeling. U bent van harte welkom in het vrijwilligersteam van KBO Rheden Rozendaal.