Wilt u lid worden

KBO is solidariteit en zorg voor elkaar

Leden van KBO Rheden Rozendaal maken deel uit van de nationale organisatie Unie KBO. Meer dan 320.000 mensen nemen deel aan deze organisatie. Mensen, die op zoek zijn naar "ontmoetingen met anderen", die oog hebben voor de belangen van senioren, die willen dat de stem van de senioren wordt gehoord in alle maatschappelijke geledingen. Leden, die allemaal hun eigen motieven hebben om zich aan te sluiten bij de belangen organisatie, de KBO.

In een tijd van economische tegenwind, van maatschapelijke onrust  is onderlinge solidariteit en de zorg voor elkaar van het grootste belang. 

Juist in deze tijd nu de pensioenen zijn gekort, bezuinigingen aanleiding zijn tot kortingen op de AWBZ en de WMO en het basispakket in de ziektekostenverzekering wordt uitgekleed, nu de voorzieningen voor ouderen afbrokkelen, is een sterke belangenorganisatie van het grootste belang.

Belangrijk daarbij is ook dat de leden zich thuisvoelen en plezier beleven bij de lokale afdeling. Hier is dit de afdeling KBO Rheden Rozendaal

De belangrijkste voordelen van het lidmaatschap voor u op een rijtje gezet:

  •  U kunt deelnemen aan alle educatieve of recreatieve activiteiten die de afdeling Rheden Rozendaal voor haar leden organiseert. Op de pagina Agenda vindt u een opsomming van geplande activiteiten.  De Fotoalbums geven een registratie van uitgevoerde dagtochten van KBO Rheden Rozendaal.
  • Uw belangen worden optimaal behartigd, zowel lokaal als regionaal of nationaal.
  • Tien keer per jaar ontvangt u het KBO-PCOB Magazine met als bijlage de Nieuwsbrief van de afdeling
  • U kunt gebruikmaken van de ledenservice van de Unie KBO,via de KBO Servicetelefoon, een advieslijn op gebied van gezondheid, juridische zaken en gezondheidszorg.
  • Op lokaal niveau bieden wij u een kortingsregeling met een aantal winkeliers. Bovendien is de Unie KBO u van dienst met een inkoopcombinatie "15" plus, waarbij u gebruik kunt maken van kortingen op diverse produkten en diensten.
  • De KBO biedt haar leden in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea een collectieve ziektekostenverzekering aan.

De contributie mag geen belemmering vormen voor het lidmaatschap. Daarom houden wij deze contributie zo laag mogelijk. Voor 2023 bedraagt de contributie 27,50 euro per lid en 45,00 euro voor 2 personen op hetzelfde adres. Lid worden? Klik hier.