De afdeling

KBO Rheden Rozendaal is een zelfstandige afdeling van de Unie KBO en heeft volledige rechtspersoonlijkheid. De afdeling heeft 335 leden en stelt zich ten doel de belangen van senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal te behartigen. Zij wil voorwaarden scheppen voor een zelfbewuste en volwaardige deelname van deze bevolkingsgroep aan de samenleving.

KBO Rheden Rozendaal heeft een geheel eigen karakter waarbij solidariteit het uitgangspunt is voor haar handelen. Met haar zusterorganisaties, PCOB en ANBO vormt de KBO Rheden Rozendaal de stichting Cosbo. In het Cosbo  neemt de KBO deel aan de vele gespreks- en adviesgroepen voor het ouderenbeleid in  beide gemeenten.

In totaal zijn ruim zestig leden binnen de afdeling als vrijwilliger actief om de doelstelling van de afdeling te verwezelijken.

Met vrijwillige ouderenadviseurs helpt KBO Rheden Rozendaal senioren de weg te vinden in sociale en maatschappelijke voorzieningen voor ouderen. Senioren kunnen ook een beroep doen op hulp van vrijwilligers bij de belastingaangifte.

Een reeks van opleidings- en ontspanningsactiviteiten zijn binnen de KBO beschikbaar. Zie de pagina Activiteotenprogramma voor actuele activiteiten.