Collectieve zorgverzekering

De KBO biedt drie mogelijkheden om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering met de bijbehorende voordelen.

De Unie KBO biedt een collectief contract bij Zilveren Kruis Achmea. Meer informatie over deze collectieve zorgverzekering krijgt u op de website van de Unie KBO: www.zk.nl/uniekbo

Via KBO Gelderland worden twee mogelijkheden aangeboden, te weten bij CZ en VGZ

Meer informatie over collectieve zorgverzekeringen heeft KBO Gelderland samengevat op hun website, klik hier