Welkom op de website van KBO Rheden Rozendaal

Met deze website brengen wij u in contact met de KBO, wie wij zijn, maar vooral wat wij zijn, een belangenorganisatie voor senioren.

Wij beschrijven de organisatie van de KBO (Katholieke Belangenorganisatie voor Ouderen), landelijk en lokaal, de doelstelling van de KBO en de wijze waarop de KBO haar doelstelling tracht te verwezelijken. Ongetwijfeld zullen er bij het lezen van deze site bij u vragen of opmerkingen opkomen. Schroomt u niet, maar laat ons uw vragen of opmerkingen weten, voor ons zijn ze van belang om onze activiteiten te kunnen bijstellen.

 

Belangenbehartiging voor senioren.

De KBO stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen voor een zelfbewuste en volwaardige deelname van alle senioren aan het maatschappelijke verkeer. Landelijk, regionaal en lokaal zet de KBO zich in om de belangen van senioren te behartigen. Hierbij noemen wij onder meer:

  • Deelname in het nationaal en lokaal politiek en bestuurlijk overleg om voorzieningen voor senioren op peil te houden.
  • In bestuurlijke overleg- en adviesraden mee te praten over pensioenen, wonen, zorg- en welzijn.
  • Adviseren over woonvoorzieningen voor senioren.
  • De leefbaarheid van kleine woonkernen te bevorderen.
  • Locaal ontmoetingspunten scheppen waar senioren elkaar ontmoeten voor ontspanning, sport en recreatie.